ecologic.

Met gezonde ambitie zet Woningbouw Taelman volop in op ecologie.
Vandaag werkt het team al in 90% van de gevallen CO2-neutraal.
Het uiteindelijke doel gaat nog een stuk verder: de 0-op-de-meterwoning.
Een gebouw dat volledig onafhankelijk van het grid functioneert.
Met energie die ter plaatse opgewekt wordt en met een eigen waterhuishouding.


Woningbouw Taelman is steeds op de hoogte van de nieuwste mogelijkheden.
Niet gewoon om mee te zijn, wel om actief na te denken in functie
van een finale oplossing. Voor nu en voor de komende decennia.