Stedenbouwkundige vergunning, wat houdt het in?


Nieuwbouw, aanbouw, totaalrenovatie? Ruimtelijke Ordening, here we come…

VERGUNNING NODIG?

Wanneer uw bouwwerken een impact kunnen hebben op de Ruimtelijke Ordening heeft u een vergunning nodig. Dit is zo voor bouwen, verbouwen, afsluitingen, … Vrijstaande bijgebouwen van < 40m² of niet-overdekte constructies (vb. zwembad) van maximum 80 m² worden hier vrijgesteld.

Zeker weten of u een vergunning nodig heeft? Bekijk het op de site van ruimtevlaanderen.be.

WAAR AANVRAGEN?

Als u moet samenwerken met een architect, dan zal die de aanvraag digitaal indienen. Als samenwerken met een architect niet noodzakelijk is, dan kan u zelf digitaal of de papieren versie indienen bij de Ruimtelijke Ordening van uw gemeente.

WANNEER STARTEN MET DE WERKEN?

U kan pas starten met de werken wanneer de vergunning verleend werd.

  1. Na indiening van de aanvraag, zal de gemeente binnen de 30 dagen nagaan of ze ontvankelijk is.
  2. In bepaalde gevallen wordt dan een openbaar onderzoek opgestart om na te gaan of er bezwaren zijn tegen uw project.
  3. Rekening houdend met eventuele bezwaren, adviezen, voorschriften en hinder zal het schepencollege een beslissing nemen.
  4. Bij toekenning van de vergunning wordt gedurende 30 dagen nog een stedenbouwkundige mededeling aangeplakt.
  5. Wanneer na 35 dagen geen beroep aangetekend wordt, mag u starten met de werken.

AANDACHTSPUNTEN?

  • Een stedenbouwkundige vergunning heeft wel degelijk een vervaldatum. U dient binnen de twee jaar te starten met de werken, binnen de drie jaar moet ze winddicht zijn en u mag de werken niet meer dan twee jaar stilleggen.
  • Bij niet-vergunningsplichtige bouwwerken en constructies kan er wel een meldingsplicht zijn.
  • De beslissing valt bij een ontvoogde gemeente en zonder openbaar onderzoek na 75 dagen, bij wegeniswerken onder de bevoegdheid van de gemeente na 150 dagen en in alle andere gevallen na 105 dagen. Startend vanaf de datum dat de aanvraag ontvankelijk verklaard werd.